Computational Mechanics 2023

PRELIMINARY PROGRAMME

The preliminary programme will be published before the conference.
Západočeská univerzita v Plzni | Fakulta aplikovaných věd | Katedra mechaniky