Computational Mechanics 2018

PRELIMINARY PROGRAMME

The preliminary programme of the conference is available here.
Západočeská univerzita v Plzni | Fakulta aplikovaných věd | Katedra mechaniky