Výpočtová mechanika 2019

Předběžný program konference lze nalézt zde.

Poslední aktualizace: 25.10.2019


Informace o dopravě konferenčním autobusem lze nalézt zde.

Poslední aktualizace: 25.10.2019


Termín pro registraci a zaslání krátké anotace (150 slov) prodloužen do

20. září 2019.

Termín pro oznámení o zařazení příspěvku do programu konference změněn na

24. září 2019.

Poslední aktualizace: 20.8.2019


Uveřejnění prvního oznámení a zpřístupnění online registrace.

Poslední aktualizace: 21.6.2019

Aktuality

Západočeská univerzita v Plzni | Fakulta aplikovaných věd | Katedra mechaniky