Výpočtová mechanika 2017

Cílem 33. ročníku tradiční vědecké konference VÝPOČTOVÁ MECHANIKA 2017 (VM 2017) je seznámit účastníky konference a širší odbornou veřejnost s nejnovějšími poznatky a výsledky dosaženými v různých oblastech inženýrské mechaniky za uplynulý rok a upevnit kontakty mezi akademickými pracovišti a průmyslem.

Konference se koná ve dnech 6. - 8. listopadu 2017  v OREA Wellness Hotelu Horizont, Špičák 126, Železná Ruda (http://www.orea.cz/cz/orea-wellness-hotel-horizont).

Konferenci pořádá

Katedra mechaniky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni.

Záštitu nad 33. ročníkem konference převzaly:
 • děkanka Fakulty aplikovaných věd doc. Dr. Ing. Vlasta Radová,
 • náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje pro oblast školství a cestovního ruchu Mgr. Ivana Bartošová,
 • Česká společnost pro mechaniku,
 • Český národní komitét IFToMM,
 • společnost CEACM.

Vědecký garant konference

 • doc. Ing. Jan Vimmr, Ph.D.

Vědecký výbor konference

 • prof. Ing. Miroslav Balda, DrSc. – VZÚ Plzeň s.r.o.
 • prof. Ing. Jiří Burša, Ph.D. – FSI, VUT v Brně
 • prof. Dr. Ing. Jan Dupal – FAV, ZČU v Plzni
 • doc. Ing. Václav Dvořák, Ph.D. – FS, TU v Liberci
 • doc. Ing. Jiří Fürst, Ph.D. – FS, ČVUT v Praze
 • doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček – ZČU v Plzni
 • Ing. Jaromír Horáček, DrSc. – ÚT AV ČR, Praha
 • prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc. – FSI, VUT v Brně
 • prof. Ing. Jiří Křen, CSc. – FAV, ZČU v Plzni
 • prof. Ing. Vladislav Laš, CSc. – FAV, ZČU v Plzni
 • prof. Ing. Justín Murín, DrSc. – FEI, STU v Bratislavě
 • doc. Ing. Milan Naď, CSc. – MtF v Trnavě, STU v Bratislavě
 • Ing. Jiří Náprstek, DrSc. – ÚTAM AV ČR, Praha
 • prof. Ing. Miloslav Okrouhlík, CSc. – ÚT AV ČR, Praha
 • Ing. Luděk Pešek, CSc. – ÚT AV ČR, Praha
 • prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc. – FSI, VUT v Brně
 • Ing. Jiří Plešek, CSc. – ÚT AV ČR, Praha
 • prof. Ing. František Pochylý, CSc. – FSI, VUT v Brně
 • Dr. Ing. Pavel Polach – VZÚ Plzeň s.r.o.
 • prof. Dr. Ing. Eduard Rohan, DSc. – FAV, ZČU v Plzni
 • prof. Ing. Josef Rosenberg, DrSc. – NTC, ZČU v Plzni
 • prof. Ing. Milan Růžička, CSc. – FS, ČVUT v Praze
 • prof. Dr. Ing. Milan Sága – SjF, ŽU v Žilině
 • doc. RNDr. Petr Sváček, Ph.D. – FS, ČVUT v Praze
 • prof. Ing. Zbyněk Šika, Ph.D. – FS, ČVUT v Praze
 • prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. – FS, ČVUT v Praze
 • prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc. – FS, VŠB-TU v Ostravě
 • prof. Ing. Vladimír Zeman, DrSc. – FAV, ZČU v Plzni

Organizační garant konference

 • Ing. Vítězslav Adámek, Ph.D.

Organizační výbor konference

 • Ing. Alena Jonášová, Ph.D.
 • Monika Nocarová
 • Ing. Stanislav Plánička
 • Ing. Martin Zajíček, Ph.D.

Adresa sekretariátu konference

Monika Nocarová 
Katedra mechaniky, FAV, ZČU v Plzni
Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
telefon: +420 734 833 976
e-mail: vm@kme.zcu.cz

Vědecký program konference

V rámci vědeckého programu konference budou předneseny vyzvané plenární přednášky a přednášky v jednotlivých paralelních sekcích. Konference je tématicky zaměřena zejména na následující oblasti:
 • mechanika tuhých a deformovatelných těles,
 • dynamika mechanických systémů,
 • mechatronika a vibrace,
 • spolehlivost a životnost konstrukcí,
 • lomová mechanika,
 • stavební mechanika,
 • mechanika tekutin, interakce tekutin a těles,
 • termodynamika,
 • biomechanika,
 • heterogenní prostředí a víceškálové problémy,
 • experimentální metody v mechanice.
Příspěvky přijaté na konferenci budou prezentovány formou referátů. Přednášející budou mít k dispozici dataprojektor a notebook s operačním systémem Windows.

V rámci konference bude dále probíhat soutěž mladých vědeckých pracovníků do 35 let. Vybrané práce budou finančně oceněny Českou společností pro mechaniku.
 

Registrace na konferenci

Všechny zájemce o účast na konferenci VM 2017 žádáme o provedení registrace pomocí on-line registračního formuláře
nejpozději do 15. září 2017.

Po úspěšné registraci obdrží každý účastník konference e-mailem svoje registrační identifikační číslo a heslo potřebné pro zaslání anotace příspěvku, rozšířeného abstraktu přijatého příspěvku a pro následnou editaci registračních údajů.

Místo konání konference

Konference VM 2017 se bude konat v OREA Wellness Hotelu Horizont Špičák 126, Železná Ruda (http://www.orea.cz/cz/orea-wellness-hotel-horizont).

Doprava do místa konání konference

S ohledem na místo konání konference bude pro účastníky vypraven zvláštní autobus Plzeň - Hotel Horizont a zpět. Rezervaci místa v autobusu je možné provést při finální registraci na konferenci prostřednictvím on-line formuláře na internetových stránkách konference. Přesný čas a místo odjezdu autobusu lze nalézt zde

Jednací jazyk konference

Jednacími jazyky konference jsou čeština, slovenština a angličtina.


Aktuality

Západočeská univerzita v Plzni | Fakulta aplikovaných věd | Katedra mechaniky