Výpočtová mechanika 2019


KATEDRA MECHANIKY FAKULTY APLIKOVANÝCH VĚD
ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNIpod patronací


děkanky fakulty doc. Dr. Ing. Vlasty Radové,

náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje pro oblast školství a cestovního ruchu
Mgr. Ivany Bartošové,

České společnosti pro mechaniku,

Českého národního komitétu IFToMM,

společnosti CEACM


pořádá


35. KONFERENCI S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

LOGO VM20194. - 6. listopadu 2019
Hotel Srní a Šumava, Srní
Česká republika


Logo FAS Logo Pilsen Region

Logo CSM Logo IFTOMM Logo CEACM 
 


Aktuality

Západočeská univerzita v Plzni | Fakulta aplikovaných věd | Katedra mechaniky