Výpočtová mechanika 2018


KATEDRA MECHANIKY FAKULTY APLIKOVANÝCH VĚD
ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNIpod patronací


děkanky fakulty doc. Dr. Ing. Vlasty Radové,

náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje pro oblast školství a cestovního ruchu
Mgr. Ivany Bartošové,

České společnosti pro mechaniku,

Českého národního komitétu IFToMM,

společnosti CEACM


pořádá


34. KONFERENCI S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

LOGO VM201831. října - 2. listopadu 2018
Hotel Srní a Šumava, Srní
Česká republika


Logo FAS Logo Pilsen Region

Logo CSM Logo IFTOMM Logo CEACM 
 


Aktuality

Západočeská univerzita v Plzni | Fakulta aplikovaných věd | Katedra mechaniky