Výpočtová mechanika 2017


KATEDRA MECHANIKY FAKULTY APLIKOVANÝCH VĚD
ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI



pod patronací


děkanky fakulty doc. Dr. Ing. Vlasty Radové,

náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje pro oblast školství a cestovního ruchu
Mgr. Ivany Bartošové,

České společnosti pro mechaniku,

Českého národního komitétu IFToMM,

společnosti CEACM


pořádá


33. KONFERENCI S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

LOGO VM2016



6. - 8. listopadu 2017
OREA Wellness Hotel Horizont, Špičák
Česká republika


Logo FAS Logo Pilsen Region

Logo CSM Logo IFTOMM Logo CEACM 
 


Aktuality

Západočeská univerzita v Plzni | Fakulta aplikovaných věd | Katedra mechaniky